Tìm kiếm tin tức
Lộc Bình lồng ghép tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 14/01/2020

Chiều ngày 13 tháng 01 năm 2020, UBND xã Lộc Bình lồng ghép tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Đồng chí Phan Thế Phúng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thế Phúng, PBT. Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - dịch vụ và du lịch - tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững. Khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và nuôi trồng, đảm bảo sự tăng trưởng ngày càng cao, có tính bền vững. Huy động mọi nguồn lực xã hội tập trung đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng. Phấn đấu năm 2020 đạt thêm tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện kịp thời, đúng đối tượng và có hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để hoàn thành những mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nhất là tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế tối đa tình trạng đơn, thư vượt cấp; Thực hiện tốt quy chế làm việc, Quyết định 48/2018/QĐ-UBND, ngày 31/8/2018 của UBND Tỉnh về “quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và Quyết định 22/2019/QĐ-UBND, ngày 16/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 48/QĐ-UBND; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, có sự phân công phối hợp nhịp nhàng giữa các ban, ngành, đoàn thể... với quyết tâm tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

N.T.Thanh

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8