Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 01/10/2019
Ngày 18/9/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3332 /UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2019 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới (Chỉ thị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Công báo). Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 08-CT/TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo đó, để tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của giới luật gia trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Trước hết, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia lựa chọn, bố trí các luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ tiêu chuẩn làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội.

Đặc biệt, Bộ Tư pháp cần chỉ đạo việc mời đại diện Hội Luật gia Việt Nam tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Hội đồng thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan; tạo điều kiện để Hội Luật gia Việt Nam tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách…

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ phải đề xuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vị trí, vai trò của các cấp Hội Luật gia trong việc tham gia vào các hoạt động tiếp công dân, tư vấn giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật.

Minh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 140