Tìm kiếm tin tức
Rà soát phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
Ngày cập nhật 22/11/2018

Thực hiện Thông báo số 298/TB-UBND ngày 30/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp nghe báo cáo phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; UBND huyện đã ban hành Công văn số 4203/UBND-TC ngày 22/11/2018 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn; các Trường: THCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện tiếp tục rà soát phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và hướng dẫn thực hiện xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các đơn vị rà soát, gửi thông tin bổ sung điều chỉnh về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 27/11/2018; giao trách nhiệm Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện tổng hợp đề xuất UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/11/2018.

 

 

Tập tin đính kèm:
Phương Thảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 145