Tìm kiếm tin tức
Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
Ngày cập nhật 21/11/2018
UBND xã Lộc Bình ban hành Công văn số 17/UBND-CCHC về việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018. Trong đó yêu cầu việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành trước ngày 03 tháng 12 năm 2018. 
Theo đó, Công văn hướng dẫn cụ thể về đối tượng nghĩa vụ phải kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ.
Hình thức nội dung kê khai thực hiện theo Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP - Phụ lục III.
Số lượng bản kê khai mỗi cán bộ, công chức nộp 01 bản kê khai tài sản, thu nhập (trong đó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự xã nộp bản sao; các đối tượng còn lại nộp bản gốc).
Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhằm mục đích minh bạch tài sản, thu nhập phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức góp phần phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng./.
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 141