Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 04/02/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 323/UBND-KTHT về việc rà soát tổng thể đồ án quy hoạch nông thôn mới
Ngày 24 tháng 9 năm 2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3420/UBND-TP về tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.
Ngày 18/9/2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 3332 /UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.
Ngày 19 tháng 6 năm 2019, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2066 /UBND-TP về việc tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.
Ngày 27/3/2019 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 926/KH-UBND về việc thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2019
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 3