Tìm kiếm tin tức
Rà soát tổng thể đồ án quy hoạch nông thôn mới
Ngày cập nhật 05/02/2020
Ngày 04/02/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 323/UBND-KTHT về việc rà soát tổng thể đồ án quy hoạch nông thôn mới

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã rà soát tổng thể tất cả các đồ án quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xã; trong đó, nêu rõ những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đồ án.Đề xuất các nội dung cần điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Lập kế hoạch điều chỉnh đồ án quy hoạch nông thôn mới. Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ, rà soát các nội dung thuộc phạm vi quản lý trong quy hoạch nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện; báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 08 tháng 02 năm 2020. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp tham mưu UBND huyện báo cáo gửi Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng 02 năm 2020.

Cái Dung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 1