Tìm kiếm tin tức
Thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2019
Ngày cập nhật 29/03/2019
Ngày 27/3/2019 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 926/KH-UBND về việc thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2019

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt Luật Trẻ em. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em có cơ hội phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhân cách và trí tuệ, đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em trong môi trường phù hợp, an toàn, tích cực và lành mạnh. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em. Giảm số lượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, hạn chế đến mức thấp nhất trẻ em bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục và trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích. Trợ giúp phục hồi kịp thời cho trẻ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ bị tổn hại, tạo cơ hội để các em tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển. Xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em đồng bộ và hoạt động có hiệu quả.

 Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là duy trì và đảm bảo 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng thời gian quy định và được khám, chữa bệnh theo quy định của Pháp luật. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 7,0% theo cân nặng và dưới 8,7% theo chiều cao. Phấn đấu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích 180/31.000 trẻ em. Phấn đấu 50% ngôi nhà đạt tiêu chí ngôi nhà an toàn; 80% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn. Duy trì tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt 100%; Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp một đạt 100%; trong đó, đặc biệt quan tâm đến trẻ em dân tộc ít người, trẻ em khuyết tật. Duy trì và phát triển phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đạt mức độ III; 7 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ III và 11 xã, thị trấn đạt mức độ II. Phấn đấu 90% các quyết định có liên quan đến trẻ em ở trong nhà trường, cộng đồng và xã hội được tham vấn ý kiến của trẻ em. Phấn đấu 90% học sinh được hướng dẫn và biết kỹ năng phòng, chống TNTT đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Tăng dần tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học cơ sở được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối nước. Phấn đấu tỷ lệ xã, thị trấn có điểm vui chơi cho trẻ em đạt 30%. Phấn đấu đạt 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển. Duy trì 100% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, mồ côi, bị bỏ rơi,…) đủ điều kiện được thực hiện các chính sách về phúc lợi xã hội do Nhà nước quy định. 100% trẻ em lao động trái quy định của pháp luật khi có thông báo, phát hiện được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.  Phấn đấu có 18/18 xã, thị trấn đăng ký xây dựng và thực hiện đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, tích cực nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em. Phấn đấu 95% trẻ em sinh ra được làm giấy khai sinh đúng hạn. Phấn đấu có 30% xã, thị trấn thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em và hoạt động có hiệu quả. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Tết Trung thu, ...nhằm tạo điều kiện để mọi trẻ em được vui chơi, hòa nhập cộng đồng và hưởng phúc lợi xã hội.

Nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Trẻ em, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Thực hiện quyền trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện để trẻ em được phát triển toàn diện; chủ động tuyên truyền phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, tích cực đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, đảm bảo mọi trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và hưởng phúc lợi xã hội; biểu dương, nhân rộng các điển hình tổ chức vận động, đóng góp tạo điều kiện và nguồn lực cho hoạt động, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện cho nhóm phóng viên măng non, các nhóm trẻ, câu lạc bộ trẻ em ở cộng đồng được thể hiện quyền tham gia của các cá nhân/nhóm trẻ em trong các vấn đề có liên quan đến địa phương.

Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em như: hội thi, diễn đàn, hội diễn văn nghệ, câu lạc bộ, ... Xây dựng các điểm vui chơi, có cơ chế quản lý, nâng cấp đảm bảo phục vụ trẻ em có hiệu quả, bảo vệ tốt, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho trẻ em, nhất là trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt, cao điểm trong Tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán.

 Xây dựng Kế hoạch xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định, tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em tạo môi trường an toàn, lành mạnh, tích cực, đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, ưu tiên đội ngũ cán bộ cấp cơ sở và mạng lưới cộng tác viên ở thôn, bản, xã, thị trấn.

Đẩy mạnh việc huy động và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ khuyến học; vận động và sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ và nguồn huy động trong việc trợ giúp khám chữa bệnh, học bổng, khuyến học, khuyến tài, thăm tặng quà trong dịp Lễ, Tết và Tháng hành động vì trẻ em,...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế và việc khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền, việc thực thi chế độ chính sách đối với nhóm trẻ em được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai nội dung của Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2019. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Phối hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT và Thể thao, Hội đồng Đội huyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em, tuyên truyền nội dung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các hoạt động của chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện. Tham mưu UBND huyện giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật, ... Tiếp tục vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện, tăng cường huy động sự đóng góp hợp pháp của các tổ chức, cá nhân vào nguồn lực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Cái Dung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 2