Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
6 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
56/QÐ-UBND29/05/201829/05/2018xThành lập nhóm cộng đồng tham gia khóa tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
55/QÐ-UBND29/05/201829/05/2018xThành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật thực hiện công tác đánh giá lập kế hoạch phòng chống thiên tai
55/QÐ-UBND06/10/201706/10/2017xVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Lộc Bình
31/KH-UBND28/09/201728/09/2017xRà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn xã Lộc Bình
54/QÐ-UBND25/09/201725/09/2017xVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của xã Lộc Bình
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5