Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
6 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
56/QÐ-UBND29/05/201829/05/2018xThành lập nhóm cộng đồng tham gia khóa tập huấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
55/QÐ-UBND29/05/201829/05/2018xThành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật thực hiện công tác đánh giá lập kế hoạch phòng chống thiên tai
55/QÐ-UBND06/10/201706/10/2017xVề việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Lộc Bình
31/KH-UBND28/09/201728/09/2017xRà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn xã Lộc Bình
54/QÐ-UBND25/09/201725/09/2017xVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững của xã Lộc Bình
02/KH-UBND05/01/201705/01/2017xThực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của Ủy ban nhân dân xã Lộc Bình năm 2017

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4