Tìm kiếm tin tức
UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh - Sạch - Sáng” cấp phường và cấp xã trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 21/01/2020
Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể cấp xã trong công tác bảo vệ môi trường; đảm bảo sự tham gia tích cực, thường xuyên của đông đảo quần chúng nhân dân, các tổ chức, đoàn thể cấp xã trong việc thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá “Xanh – Sạch – Sáng” cấp xã/phường bảo vệ môi trường theo Quyết định số 154/QĐ-UBND ban hành ngày 15/01/2020.

Theo đó, Bộ tiêu chí "xanh - sạch - sáng" cấp xã/phường trên địa bàn tỉnh có thang điểm 100. Về cơ bản, đều được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: tiêu chí cam kết, xanh, sạch, sáng, và đưa ra phương án giải quyết trên Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh. Cụ thể: tiêu chí cam kết (05 chỉ tiêu) tổng điểm 10; tiêu chí sạch (04 chỉ tiêu) tổng điểm 35 so với tiêu chí sạch cấp phường 06 chỉ tiêu; tiêu chí xanh (04 chỉ tiêu) tổng điểm 35; tiêu chí sáng (02 chỉ tiêu), tổng điểm 10; tiêu chí đưa ra phương án giải quyết trên Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh (01 chỉ tiêu) tổng điểm 10.

UBND các phường, thị trấn tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đánh giá môi trường xanh, sạch, sáng gửi báo cáo kết quả đến UBND cấp huyện định kỳ 06 tháng/lần, trước ngày 10/7 và 10/01 hằng năm (kỳ đánh giá từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 và từ 01/7 đến 30/12 của năm tiếp theo). Qua kết quả đánh giá của Bộ tiêu chí, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định công nhận xã/phường/thị trấn đạt kết quả tốt trước ngày 30/12 hàng năm.

H. Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6