Tìm kiếm tin tức
Từ 13/01/2020, chỉ còn 21 khoản phí HĐND cấp tỉnh được thu
Ngày cập nhật 09/01/2020
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, so với 22 khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh nêu tại Thông tư 250/2016/TT-BTC thì từ 13/01/2020, HĐND cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền thu 21 khoản phí. Khoản phí sử dụng đường bộ đối với đường thuộc địa phương quản lý đã bị bãi bỏ. 

Đồng thời, theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này, để ra quyết định miễn, giảm phí, lệ phí, HĐND cần phải căn cứ vào:

- Quy định tại các Luật chuyên ngành và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật có liên quan về miễn, giảm phí, lệ phí;

- Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong từng thời kỳ về các chính sách có liên quan đến miễn, giảm phí, lệ phí;

- Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí.

Như vậy, so với trước đây, việc căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương nơi xảy ra hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí là quy định mới và căn cứ tham khảo các quy định về miễn, giảm phí, lệ phí tại các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ban hành tại Thông tư 250 đã bị bãi bỏ...

Thông tư 85 này được ban hành ngày 29/11/2019.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7