Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã Lộc Bình quý I năm 2020
Ngày cập nhật 08/01/2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”

UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã quý I năm 2020 cụ thể như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân: Hội trường Ủy ban nhân dân xã Lộc Bình.

2. Thời gian tiếp công dân:

Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00.

Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

3. Lịch tiếp công dân:

 

THÁNG

TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

GHI CHÚ

Tháng 01

09/01/2020

Đ/c Phan Thế Phúng - CT UBND xã

 

16/01/2020

Đ/c Phan Bá Chiêm - PCT UBND xã

 

30/01/2020

Đ/c Lương Trọng Hậu - PCT UBND xã

 

Tháng 02

06/02/2020

Đ/c Phan Thế Phúng - CT UBND xã

 

13/02/2020

Đ/c Phan Bá Chiêm - PCT UBND xã

 

20/02/2020

Đ/c Lương Trọng Hậu - PCT UBND xã

 

27/02/2020

Đ/c Phan Thế Phúng - CT UBND xã

Tiếp công dân cùng với CT UBND huyện

Tháng 03

05/3/2020

Đ/c Phan Bá Chiêm - PCT UBND xã

 

12/3/2020

Đ/c Lương Trọng Hậu - PCT UBND xã

 

19/3/2020

Đ/c Phan Thế Phúng - CT UBND xã

 

26/3/2020

Đ/c Phan Bá Chiêm - PCT UBND xã

 

         

 Bộ phận giúp việc tiếp công dân có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ chu đáo các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân của Ủy ban nhân dân xã và niêm yết công khai Lịch tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã; Trang thông tin điện tử của cơ quan.

           Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được lịch tiếp dân phải có thông báo kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ có liên quan biết và phải bố trí buổi tiếp dân vào những ngày sau đó hoặc tuần kế tiếp./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5