Tìm kiếm tin tức
Từ 01/7/2020, hộ chiếu được gắn chíp điện tử
Ngày cập nhật 24/12/2019
Quy định này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 01/7/2020 khi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực.

 

Một điểm mới đáng chú ý trong việc cấp hộ chiếu thời gian tới là việc gắn chíp điện tử. Hộ chiếu có gắn chíp điện tử là hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.

Loại hộ chiếu này sẽ được cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên (cá nhân làm hộ chiếu có thể lựa chọn gắn hoặc không). Với những người dưới 14 tuổi, hộ chiếu sẽ không gắn chíp điện tử.

Ngoài ra, liên quan đến việc cấp hộ chiếu cho trẻ, trước đây, khoản 3 Điều 5 Nghị định 136/2007/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP) quy định, hộ chiếu của trẻ em dưới 9 tuổi được cấp chung với hộ chiếu của cha hoặc mẹ nếu cha, mẹ có đề nghị. Tuy nhiên, tới Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam vừa thông qua, nội dung này đã bị bãi bỏ và thay vào đó là :

Công dân Việt Nam được xem xét cấp hộ chiếu phổ thông trừ một số trường hợp chưa được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh do bị tạm hoãn xuất cảnh, vì lý do quốc phòng, an ninh…

Điều này đồng nghĩa với việc, tới đây, hộ chiếu phổ thông sẽ được cấp cho mọi công dân Việt Nam mà không có sự phân biệt về độ tuổi.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7