Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 03/07/2019

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2019 cụ thể như sau:

NGÀY TIẾP

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

03/7/2019

08h00

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện

UBND xã Vinh Hải

 

17/7/2019

08h00

Đ/c Hồ Trọng Cầu - PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

07/8/2019

08h00

Đ/c Đặng Hữu Phúc – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

21/8/2019

08h00

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

UBND xã Lộc Điền

 

11/9/2019

08h00

Đ/c Đặng Hữu Phúc – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

18/9/2019

08h00

Đ/c Hồ Trọng Cầu - PCT UBND huyện

Thị trấn Lăng Cô

 

02/10/2019

08h00

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

16/10/2019

08h00

Đ/c Đặng Hữu Phúc – PCT UBND huyện

UBND xã Lộc Vĩnh

 

06/11/2019

08h00

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

13/11/2019

08h00

Đ/c Hồ Trọng Cầu - PCT UBND huyện

UBND xã Lộc Bổn

Tiếp công dân cùng với PCT UBND tỉnh

04/12/2019

08h00

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

18/12/2019

08h00

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

UBND xã Xuân Lộc

 

Minh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5