Tìm kiếm tin tức
Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở UBND xã Lộc Trì
Ngày cập nhật 25/04/2019

Ngày 22 tháng 4 năm 2019, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 1270/TB-UBND về lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở UBND xã Lộc Trì.

Theo đó, ngày 16/4/2019, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 1193/TB-UBND về việc tạm hoãn lịch tiếp công dân vào ngày 17/4/2019 của lãnh đạo UBND huyện tại Trụ sở UBND xã Lộc Trì.

Nhằm thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông báo số 35/TB-UBND ngày 04/01/2019 của UBND huyện về lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019; UBND huyện thông báo bố trí lại lịch tiếp công dân như sau:

Thời gian: 08 giờ 00, ngày 25/4/2019, địa điểm: Trụ sở UBND xã Lộc Trì.

Vậy, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết./.

Minh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6