Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019
Ngày cập nhật 07/01/2019

Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; UBND huyện thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019 cụ thể như sau:

NGÀY TIẾP

THỜI GIAN

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

09/01/2019

08h00

Đ/c Hồ Trọng Cầu - PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 

16/01/2019

08h00

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện

Xã Lộc Thủy

Tiếp công dân cùng với PCT UBND tỉnh

20/02/2019

27/02/2019

08h00

08h00

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Trọng Cầu - PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

Xã Lộc An

 

13/3/2019

27/3/2019

08h00

08h00

Đ/c Đặng Hữu Phúc – PCT UBND huyện

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

Thị trấn Phú Lộc

 

10/4/2019

17/4/2019

08h00

08h00

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Đặng Hữu Phúc – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

Xã Lộc Trì

 

08/5/2019

22/5/2019

08h00

08h00

Đ/c Phan Công Mẫn – PCT UBND huyện

Đ/c Hồ Trọng Cầu - PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

 Xã Vinh Giang

 

04/6/2019

19/6/2019

08h00

08h00

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh – Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Đặng Hữu Phúc – PCT UBND huyện

Trụ sở Tiếp dân huyện

Xã Lộc Hòa

 

Minh Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7