C:\Fportal\PhuLoc\locbinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
Ngày cập nhật 11/12/2020

 Ngày 03 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân xã Lộc Bình đã ban hành Thông báo số 511/TB-UBND về niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của UBND xã về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020;

UBND xã thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại trụ sở UBND xã, các thôn và trên các phương tiện thông tin.

Thời gian niêm yết: 07 ngày làm việc, từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 11/12/2020.

Ủy ban nhân dân xã thông báo cho toàn thể nhân dân được biết để theo dõi và nếu có gì sai sót về thông tin ghi trên danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo thì đến liên hệ tại Ban thôn để điều chỉnh.

    Sau 7 ngày (làm việc) kể từ ngày thông báo nếu không nhận được ý kiến phản hồi về các nội dung nêu trên thì Ủy ban nhân xã sẽ lập thủ tục để trình Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc thẩm định kết quả rà soát và trình Chủ tịch UBND xã Lộc Bình ký quyết định công nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020./.


 


 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4