C:\Fportal\PhuLoc\locbinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc công khai danh sách, hỗ trợ các nhóm đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP (đợt 1)
Ngày cập nhật 24/04/2020

Công khai danh sách, hỗ trợ các đối tượng: Người có công với cách mạng; Đối tượng Bảo trợ xã hội và các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP (đợt 1) 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19; Căn cứ hướng dẫn số 298/HD-LĐTBXH ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Phòng LĐ-TB&XH về triển khai rà soát, lập hồ sơ trình thẩm định các nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng; đối tượng Bảo trợ xã hội và các thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQCP;

Căn cứ Thông báo số 301/TB-LĐTBXH, ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc về việc công khai danh sách, hỗ trợ các đối tượng: Người có công với cách mạng; Đối tượng Bảo trợ xã hội và các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP (đợt 1)

          Ủy ban nhân dân xã Lộc Bình tiến hành niêm yết Bảng tổng hợp các đối tượng: Người có công với cách mạng; Đối tượng Bảo trợ xã hội và các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc xã Lộc Bình tại các địa điểm sau:

-         Nhà văn hóa thôn Tân An.

-         Nhà văn hóa thôn Mai Gia Phường.

-         Ủy ban nhân dân xã Lộc Bình.

-         Nhà ông Phạm Minh, thôn Hòa An.

-         Nhà văn hóa thôn Tân Bình cũ.

-         Nhà văn hóa thôn An Bình cũ.

-         Nhà văn hóa thôn Hải Bình cũ.

(Có phụ biểu kèm theo)

Thời gian niêm yết từ ngày 24 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 26 tháng 4 năm 2020 (3 ngày).

Trong thời gian niêm yết, mọi phản ánh, kiến nghị về danh sách Người có công với cách mạng; Đối tượng Bảo trợ xã hội và các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo đề nghị các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phản hồi ý kiến về các Trưởng thôn hoặc bà Phạm Thị Ngâu, CC. Văn hóa – xã hội, sđt :0913401415

Sau thời gian trên, nếu không có ý kiến phản ánh, thắc mắc, kiến nghị thì Ủy ban nhân dân xã kết thúc việc công khai niêm yết và giải quyết các ý kiến phản hồi theo quy định.

Trân trọng thông báo./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7