Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả khảo sát mức độ hài lòng năm 2020
Ngày cập nhật 21/10/2020

Ngày 20/10/2020, Uỷ ban nhân dân xã Lộc Bình đã ban hành Thông báo số 448/TB-UBND về kết quả khảo sát, mức độ hài lòng năm 2020.

Theo thống kê, trong năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Lộc Bình tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về dịch vụ công như sau:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 653 hồ sơ.

- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 522 phiếu; Thu vào 522 phiếu

TIÊU CHÍ

Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

522

100

0

0

0

0

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

517

99

5

1

 

 

Ông Huỳnh Quốc Việt (Chứng thực; Hộ tịch; Nuôi con nuôi)

467

100

0

0

0

0

Ông Nguyễn Văn Huyên (Lĩnh vực Đất đai)

5

83,33

1

16,67

0

0

Bà Phạm Thị Ngâu (Lĩnh vực Bảo trợ xã hội; Người có công; Việc làm)

41

91,11

4

8,9

0

0

Ông Nguyễn Xuân Tuân (Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng; Khiếu nại, tố cáo)

4

100

0

0

0

0

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

517

99

5

1

0

0

4. Hồ sơ thủ tục hành chính

 

 

 

 

 

 

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

45

100

0

0

0

0

Đăng ký lại khai sinh 

24

100

0

0

0

0

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

1

100

0

0

0

0

Đăng ký nhận cha, mẹ con

1

100

0

0

0

0

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

1

100

0

0

0

0

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

28

100

0

0

0

0

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

35

100

0

0

0

0

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

12

100

0

0

0

0

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch

2

100

0

0

0

0

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND
cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề 

4

100

0

0

0

0

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

1

100

0

0

0

0

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

8

100

0

0

0

0

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

4

100

0

0

0

0

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

32

100

0

0

0

 

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

1

100

0

0

0

0

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần 

1

100

0

0

0

0

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

11

100

0

0

0

0

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

3

100

0

0

0

0

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

2

100

0

0

0

0

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

68

100

0

0

0

0

Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

144

100

0

0

0

0

Đăng ký kết hôn 

27

100

0

0

0

0

Đăng ký khai sinh

65

100

0

0

0

0

Đăng ký khai tử 

14

100

0

0

0

0

N.T.Thanh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5