Tìm kiếm tin tức
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 19/08/2016

Sáng 08/8/2016, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2016 cho đối tượng 4 gồm 120 đồng chí là cán bộ đảng viên, giáo viên các trường THPT trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được tiếp thu và quán triệt các chuyên đề: Về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc việt nam XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng CSVN về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quam điểm của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; cùng một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật an ninh quốc gia, Luật dân quân tự vệ và pháp lệnh dự bị động viên.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối chính sách quân sự của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, để từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh, tuyên truyền, vận động mọi người cùng tham gia phòng, chống mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7