Tìm kiếm tin tức
Chính thức: hỗ trợ sinh viên sư phạm 3,63 triệu đồng/tháng
Ngày cập nhật 08/10/2020
Nội dung đáng chú ý này được Chính phủ ban hành tại Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm.

Theo đó, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học. Sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được xác định theo số tháng thực tế học tập tại trường nhưng không quá 10 tháng/năm học. Riêng trường hợp học theo tín chỉ thì tổng kinh phí hỗ trợ cả khóa học không vượt quá mức hỗ trợ quy định của khóa học theo năm học.

Đồng thời, về việc bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt, Điều 6 Nghị định này nêu rõ, sinh viên sư phạm phải bồi hoàn là người:

- Đã hưởng chính sách nhưng không công tác trong ngành giáo dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp;

- Đã hưởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian công tác;

- Được hưởng chính sách đang trong thời gian đào tạo nhưng chuyển sang ngành khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và áp dụng bắt đầu cho khóa tuyển sinh năm học 2021-2022.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 134