Tìm kiếm tin tức
Lộc Bình tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020
Ngày cập nhật 16/01/2020

Sáng ngày 16/01/2020, Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Lộc Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phú Lộc, các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã; các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Trưởng ban công tác mặt trận cùng các đồng chí Bí thư chi bộ của 04 thôn trên địa bàn xã.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020. Trong đó nêu bật những thành tích kết quả đạt được: Trong năm 2019 UBMTTQ xã đã phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi về suy thoái, về tư tưởng chính trị, đọa đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đến từng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận thực hiện.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình mục tiêu quốc gia về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường gắn với giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như: Công tác vận động quỹ vì người nghèo với số tiền là 11.559.000 đồng; Công tác tiếp nhận và cấp phát các nguồn cứu trợ của cấp trên với số tiền hơn 330 trên triệu đồng.

Song song với nhiệm vụ trên, UB.MTTQ xã Lộc Bình còn thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quy định 124, Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ chính trị. Thực hiện giám sát việc bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2019. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát một số công trình xã hội hóa các tuyến đường giao thông nông thôn,…

Trong năm 2019, UBMTTQVN xã tiếp tục đa dạng hóa các hình thức, tuyên truyền vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Tại Hội nghị lần này UBMTTQVN xã đã tặng giấy khen cho 02 tập thể và 02 cá nhân./.

N.T.Thanh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 146