Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước
Ngày cập nhật 09/01/2020
Đây là mức phạt cao nhất được Bộ Tài chính nêu tại Thông tư số 87 năm 2019 ngày 19/12/2019 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn các hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kho bạc Nhà nước tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019.

Cụ thể, hành vi lập hồ sơ, chứng tử giả mạo để chi ngân sách Nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt gồm các mức sau:

- Phạt tiền 12,5 triệu đồng: Để thanh toán, chi trả các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp…

- Phạt tiền 40 triệu đồng: Để thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện chi cho công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp… từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước…

Trong đó, những hành vi này đã được xác định sau khi có kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự và không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Đồng thời, nếu bị phát hiện sau khi Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán, chi trả thì bị buộc thu hồi toàn bộ các khoản đã chi từ việc sử dụng hồ sơ, chứng tử giả mạo đã nêu ở trên…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2020.

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 139