Tìm kiếm tin tức
10 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/10/2020
Theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 vừa được tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, những đơn vị nào không đảm bảo đủ các tiêu chí sẽ phải tạm dừng hoạt động, đồng thời chỉ được hoạt động trở lại khi đã khắc phục các tiêu chí còn thiếu. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 168/BCĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 03/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã ký Quyết định số 188/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh game online trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá sẽ có 03 nội dung và 10 tiêu chí. Cụ thể: 

Trước khi mở cửa kinh doanh đón khách và nhân viên

Tiêu chí 1: Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn màn hình máy tính, bàn phím, chuột máy tính, bàn, ghế bằng dung dịch tẩy rửa, ít nhất 1 ngày/ lần;
- Treo bảng “Đảm bảo điều kiện chống dịch” được cơ quan nhà nước cấp

Tiêu chí 2: Bố trí các loại thiết bị về phòng chống dịch trong phạm vi điểm dịch vụ để khách hàng, nhân viên sử dụng (máy đo thân nhiệt, dung dịch rửa tay sát khuẩn trước cửa, xà phòng sát khuẩn ở nơi vệ sinh, khẩu trang, thùng rác)

Tiêu chí 3: - Máy tính dùng để chơi game online được đặt khoảng cách giữa hai máy (hoặc khoảng cách ngồi giữa hai người chơi) tối thiểu là 1 mét, bố trí giữa hai máy đối diện tấm chắn chống giọt bắn. 

Tiêu chí 4: Tăng cường thông khí tại các phòng đặt máy tính, có người chơi game online ... của điểm dịch vụ bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hoặc có các giải pháp phù hợp khác

Trong lúc hoạt động, kinh doanh 

Tiêu chí 5: Người chơi game, nhân viên lao động được đo thân nhiệt, rửa tay, sát khuẩn trước khi vào - ra điểm chơi game online. Trong lúc chơi game phải đeo khẩu trang

Tiêu chí 6: Chủ đại lý, nhân viên, người chơi game online bắt buộc đeo khẩu trang trong lúc làm việc và chơi game online

Tiêu chí 7: Chủ điểm game online thường xuyên nhắc nhở khách hàng, nhân viên thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu, rửa tay đúng cách, khai báo y tế,…)

Tiêu chí 8: Chủ đại lý, nhân viên, người chơi game đảm bảo khoảng cách trong giao tiếp, làm việc

Tiêu chí 9: Chủ điểm game thông tin lập tức đến cơ quan chức năng , cơ quan y tế tại địa phương ngay khi phát hiện người chơi game, nhân viên có dấu hiệu sốt, ho tại điểm dịch vụ

Sau khi khách nghỉ

Tiêu chí 10: Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn màn hình máy tính, bàn phím, chuột máy tính, bàn, ghế bằng dung dịch tẩy rửa để đón khách mới thay thế vào vị trí

Theo quyết định, đại lý đảm bảo tiêu chí hoạt động an toàn phòng chống dịch COVID-19 được hoạt động nếu đạt từ 80 điểm trở lên. Đạt từ 65 điểm đến 80 điểm: Đại lý đạt mức an toàn tương đối phòng chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt. Đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm. Đại lý đạt mức an toàn thấp trong phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động nhưng phải thực hiện khắc phục ngay các tiêu chí không đạt trong vòng 1 tuần kể từ khi có kết quả đánh giá và được Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra định kỳ. Đạt dưới 50 điểm: đại lý không an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, đại lý tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

Các tiêu chí bắt buộc phải đạt: tiêu chí số 2, tiêu chí số 3, tiêu chí số 6. Trường hợp các tiêu chí này không đạt, đại lý tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động trở lại khi đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên./.

 

H. Sơn (theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4