Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Ngày 04 tháng 2 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký phê duyệt Quyết định số 342/QĐ-UBND công bố 18 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND phê duyệt công bố 01 (một) TTHC thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4